تولید بال ولوهای مورد استفاده شیرهای گاز، نفت و آب توسط بخش طراحی و ساخت گروه ایده پرداز فناور ایرانیان. لازم به توضیح است برای تولید این بال ولو ها دستگاه مخصوص طراحی و ساخته شد و همچنین پوشش ENP این بال ها نیز در همین شرکت بر روی سطح بال ها اعمال می شود.

برای اطلاعات بیشتر از منوی سایت به بخش محصولات مراجعه کنید.