• بال ولو

    توضیحات

عملیات حرارتی پوشش نیکل فسفر :

در شكل زير تاثير زمان بر روي سختي نمونه به هراه عمليا ت حرارتي و بدون عمليات نشان داده شده است مشاهده مي شود در تمامي مراحل سختي نمونه عمليات حرارتي شده بالاتر است

در تصوير زير الگوي  XRD نمونه عمليات حرارتي شده رانشان ميدهد مطابق اين تصوير عمليات حرارتي منجر به  كريستالي شدن پوشش الكترولس شده با توجه به اينكه فاز سخت  Ni3P در ساختار درحين عمليات حرارتي ايجاد ميشوداين ساختار به صورت همگن و يكنواخت ايجاد شده كه باعث افزايش خواص سايشي ميشود. اين سختي با عمليات مناسب و ضخامت بهينه پوشش به صورت همگن و يكنواخت به 900 ويكرز ميرسد.

تاثير عمليات حرارتي بر خوردگي پوشش

در شكل زير تاثير زمان پوشش دهي بر روي سختي نمونه به هراه عمليا ت حرارتي و بدون عمليات نشان داده شده است مشاهده مي شود در تمامي مراحل نرخ خوردگي نمونه عمليات حرارتي شده بالاتر است

—پوشش هاي بر پايه نيكل فسفر كه داراي فسفر بالا هستند از نظر مقاومت به خوذدگي مطلوب مي باشند. در زمينه علت مقاومت به خوردگي متفاوت پوشش NiP با مقادير مختلف فسفر تحقيقات زيادي انجام شده است.
—سطح يكنواخت پوشش در تصوير متالوگرافي
 

 

تصوير با ميكرسكوپ الكتروني سطح پوشش

حاضرین در سایت

ما 4 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اطلاعات تماس

نجف‌آباد-فلکه دانشگاه آزاد خیابان نوآوران جنب خمکاری ظریف پلاک ۲ / کدپستی 8515787854

ایمیل : ipfimail@gmail.com

مدیریت: ۰۹۱۳۶۸۶۰۰۵۰